gallery/logo 150x150

Širvintų maratono nuostatai

ŠIRVINTŲ     MARATONAS

 

I. BENDROJI DALIS 
VšĮ „Maratomanija“, Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų sporto centras ir Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras  Širvintų miesto 544 metų šventės proga 2019 m.liepos 20d. rengia „Širvintų maratoną“. 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
1. Bėgimu pažymėti Širvintų 544-metį.

2. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje. 
3. Gausinti masinių renginių kiekį Lietuvoje. Didinti gyventojų aktyvumą. 
4. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.

5. Didinti gyventojų aktyvumą.


III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS 
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius. 
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms
3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį dalyvių skaičių. 
4. Apriboti arba visai sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks „Širvintų maratonas“ varžybos ir kiti su juo susiję renginiai. 

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI 
2019 m. liepos 20d., Vilniaus g. ir Mindaugo g. sankryža, Širvintos.

„Širvintų maratono“ metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose distancijose:

Maratone – 42,195 km; Startas 8.00;

Pusmaratonyje – 21,098 km; Startas 8.00;

10km bėgime – 10,6 km; Startas 12.00;

TOP SPYNOS  5 km bėgime – 5,3 km; Startas 12.00;

Šeimų bėgime – 1300 m; Startas 13.30.

Vaikų bėgime - 600m; Startas 14.00


V. LAIKO LIMITAS 

42 km – 6val.
21 km – 3 val. 
10 km – 1.5 val. 
5 km – 1 val.

1,3 km Šeimų bėgimas -  20min

500 m Vaikų bėgimas - 15min.

Varžybų dieną 15.00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas, vėliau bus atidaromos miesto gatvės ir už bėgikų saugumą trasoje organizatoriai nebeatsakys. 

VI. DALYVIAI 

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. 
2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris. 
3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais. 
4. Distancijos ir jų dalyviai: 

•  500m vaikų bėgimas - skirtas vaikams iki 10 metų amžiaus (gimę 2008 metais ir vėliau).
• 1,3 km „eimų bėgimas “– bėgimas skirtas šeimoms ir visiems pradedantiesiems bėgikams. 
• 10 km ir 5 km - rungtyse gali dalyvauti visi norintys. 
• 21 km- rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 15 m. (gimę ne vėliau kaip 2004 metais). 

• 42 km- rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 18 m. (gimę ne vėliau kaip 2001 metais – pilnamečiai asmenys). 


VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI 
1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami. 
2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 3 Eur. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį. 
3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje (rekomenduojama turėti savo grafkutes).

4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami. 
5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami. 
6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus. 
7. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant marškinėlių. Jeigu mikroschema nebus pritvirtinta tinkamai, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą. 
8. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami. 
9. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos. 
10. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą. 

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE 
Trasoje bus įrengtos dvi  vandens stotelės (kas 2,5km) bei viena maitinimo stotelė, kuriose varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, Cola, gaivieji gėrimai, vaisiai, sausainiai, užkandžiai.

IX. APDOVANOJIMAI

42 km rungties apdovanojimai: 
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai; 
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai 
21 km rungties apdovanojimai: 
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai; 
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai; 
10 km ir 5 km rungčių apdovanojimai: 
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai; 
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai; 
1 km „šeimų bėgimas“ 

• Visiems įveikusiems distanciją – atminimo medaliai. 
• Gausiausiai ir greičiausiai šeimai – rėmėjų prizai. 

500m vaikų bėgimas

• kiekvienam dalyviui - atminimo medalis

 

 

X. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS 
1. Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje – https://www.lbma.lt/registracija/sirvintumaratonas/
2. Registracija sustabdoma 2019 m. liepos 18 d. 24.00 val. 
3.Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

4. Registruodamasis dalyvis automatiškai sutinka, kad susipažino su nuostatais ir yra tinkamai pasiruošęs pasirinktai distancijai.

5. Numeriai ir startiniai paketai bus išduodami starto/finšoje vietoje 2019-07-20 nuo 7.00 val.

 

XI. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į VšĮ „Maratomanija“ atsiskaitomąją sąskaitą SWED banke – LT39 7300 0101 5760 4275  iš kart atlikus registraciją į bėgimą. 
Jei užsiregistravęs asmuo per 10 darbo dienų nesumoka nurodyto starto mokesčio, jis šalinamas iš užsiregistravusių dalyvių sąrašų. Toks dalyvis, norėdamas dalyvauti, privalo registruotis iš naujo. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas! 
Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

 

 

 

Distancija

04.01 - 04.30

05.01 - 05.31

06.01 - 06.30

07.01 - 07.20

600m vaikų bėgimas

2 Eur

2 Eur

3 Eur

4 Eur

1,2 km Šeimų bėgimas

 3 Eur

3 Eur

4 Eur

5 Eur

5 km

7 Eur

8 Eur

10 Eur

12 Eur

10 km

9 Eur

10 Eur

12 Eur

15 Eur

Pusmaratonis

11 Eur

13 Eur

15 Eur

18 Eur

Maratonas

13 Eur

15 Eur

18 Eur

21 Eur